Policlinica

Policlinica se află în Complexul Studenţesc, Aleea Studenţilor Nr.1 ( vis-a-vis de „Pret a Manger”).

Studenții se vor prezenta obligatoriu cu carnetul de student/masterand vizat la zi sau cu adeverință de la decanul facultății din care să rezulte calitatea de student și cartea/buletinul de identitate.

Studenții care sunt angajați cu carte de muncă vor aduce adeverință din care să rezulte că angajatorul plătește asigurările de sănătate