Credite

În funcție de dificultate, numărul de ore, tipul examinării și importanța pentru domeniul studiat, fiecărei materii i se atribuie și un număr de credite transferabile (ECTS).

Aceste credite sunt obținute dacă ați promovat materia în totalitate.

Pentru un an universitar poți obține maxim 60 credite(30 în total pentru fiecare semestru) iar pentru a promova anul ai nevoie de minim 40 credite.

Numărul de credite atribuit fiecărei discipline apare pe contractul de studii semnat la începutul anului sau desigur pe site-ul student.upt.ro

Creditele pot fi primite doar în totalitate, pentru examenele promovate.  Astfel, un examen promovat (indiferent dacă cu nota 10 sau cu 5), îți aduce toate creditele destinate materiei respective iar un examen picat nu îți aduce 0 credite pentru materia respectivă.

Da și sportul are credite, dar la această disciplină nu veți lua notă ci veți primi calificativul promovat/nepromovat.

Sportul este obligatoriu pentru a promova studiile de licență, acesta se desfășoară in primul și în al doilea an în decursul celor 4 semestre care sunt necesare în perioada studiilor de licență.

Vor exista o serie de liste pe care trebuie să vă înscrieți la limbile străine, cât de repede. Dacă nu vă veți înscrie, veți fi repoartizat în grupa în care mai este loc. Și da, puteți fi pus la o limbă străină pe care nu ați mai făcut-o până acum.

Veți face în primul an, semestrul I și II.

Media se face ținând cont de nota la examen, a activității de pe parcurs, a seminarului și /sau laboratorului dacă este cazul. Ponderea depinde de profesor și de materie.

Media se calculează în felul urmator: nota finală a materiei se înmulțește cu numărul de credite. Se procedează așa cu fiecare materie, iar apoi se împarte la numărul de materii.